StartpaginaGps infoEdgeHelpdeskInt. - KlassiekersFietsroutesGps WandelroutesOude SpoorwegzatesMTB

Gps Wandelroutes:

Gps - Wandelnetwerken*

Trage wegen in Meerhout !

Wandelen via Kerststallen !

Wandelen Prov. Antwerpen !

Wandelen Prov. Limburg !

Wandelen in de Voerstreek !

Wandelen Prov. VL- Brabant !

Wandelen in de Demervallei !

Wandelen Noord - Hageland !

Wandelen in WalloniŽ !

Wandeltocht Prov. Antwerpen

Wandeltocht Prov. Limburg (D1)

Wandeltocht Prov. Limburg (D2)

Wandeltocht Prov. Limburg (D3)

Wandeltocht Prov. Liége

Wandeltocht Prov. VL - Brabant

Wandelen in Nederland !

Wandelen in NL - Limburg !

Algemeen:

Startpagina

Gpscyclingtour.be Tour Classic* !

"Like" us on Garmin Connect !

"Like" us on Ride With GPS !

"Like" us on Facebook !

"Like" us on Strava !

Surfen op deze Website !

Update van de Website* !

Medische USB-armband* !

Gedragscode voor fietsers !

Mio Cyclo fietsnavigatie* !

Bryton Rider fietsnavigatie* !

e-Bike's Gps routes !

Auto- & Moto- Gps routes* !

Weer en Verkeer...

Site - overzicht !

Nieuwsbrief !

De naam van het provinciedomein 'Het Vinne' verwijst naar een ven (een natuurlijke waterplas) - 'Het Vinne' is een 130 ha groot natuurdomein van de provincie Vlaams-Brabant, gelegen in een depressie in de vallei van de Kleine Gete (Haspengouw), aan de oostrand van de stad Zoutleeuw - dat op deze plaats ontstond. Eens was het de grootste van Vlaanderen. Aan de hand van een charter van hertog Jan I van Brabant, dat de inkomsten van 1278 vermeldt, kon achterhaald worden dat "het ven" te Zoutleeuw later werd gebruikt om turf uit te graven. In de 13de eeuw noemde men het Vinne de "turfkuil van Leeuw". Tot in de 19de eeuw stond deze 4 meter diepe kuil voortdurend onder water...

In 1841 begon de drooglegging. In 1844 werd ongeveer 100 ha grond vrijgemaakt. In 1930 werd het gebied aangekocht door de NV Union Allumetières. Het werd bebost met canadapopulieren voor de luciferproductie. Toen deze methode niet erg rendabel meer bleek, werd het domein van de hand gedaan. In 1974 kocht de toenmalige provincie Brabant het 95 ha grote Vinne aan om het uit te bouwen tot een natuurreservaat...

Sinds 29 juni 1999 werken de Vlaamse Landmaatschappij, Aminal, de stad Zoutleeuw en de provincie samen aan een natuurinrichtingsproject dat het herstel van het natuurlijke meer beoogt. De werken zijn van start gegaan in januari 2004 en zijn afgerond in maart 2005. Eind 2004 is het dagelijks droogpompen stopgezet en kon de natuurlijke stand van de grondwatertafel zich langzaam herstellen. Het laatste weekend van mei 2005 vond de feestelijke opening van Het Vinne plaats. Het grootste deel van het terrein staat weer onder water, waarbij men over het water verschillende knuppelpaden heeft aangelegd (Bron : http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Vinne)...

5 Bewegwijzerde wandelroutes...


(WR01) Sint Odulphuswandeling...

Vanaf haar bron in Booienhoven loopt de St.-Odulphusbeek richting 'Het Vinne', waarvan zij de zuidelijke en westelijke grens vormt, om uiteindelijk via het Heerbroek in de Kleine Gete uit te monden. De Sint-Odulphusbeek voorzag samen met de Vinnebeek het oorspronkelijke Vinnemeer van extra water. Bij de drooglegging in 1841 werden de twee beken als een ringgracht om het gebied gelegd...

Het huidige meer is minder diep en minder groot dan het oorspronkelijke meer. Dat kon niet anders want er moest voor gezorgd worden dat de Vinnehoeve en de wandelpaden rond het meer niet onder water zouden staan.. In het nieuwe meer komt enkel regen- en grondwater terecht en niet langer, zoals vroeger, water van de Sint-Odulphusbeek en de Vinnebeek, dat sterk vervuild is...

(WR02) Mottewandeling...

Een motte is een vroeg-middeleeuwse (soms kunstmatige) heuvel, uit de 11de-12de eeuw, waarop een donjon (een minddeleeuwse woontoren), een kasteel, een burcht of een verdedigingswerk werd aangelegd. De motte "de Castelberg' aan de ingang van Het Vinne wordt vaak genoemd als een van de best bewaarde mottes in België. Rond de Castelberg was er al heel vroeg bewoning...

Tot in de 16de eeuw was er een belangrijk gehucht gevestigd met 31 huizen, het zogenaamde "Castel". Het is niet bekend of de motte ooit een rol van betekenis gespeeld heeft bij de verdediging van de stad Zoutleeuw. Het Vinnemeer zelf komt ondermeer voor op de gravure van de belegering van Zoutleeuw door de troepen van Lodewijk XIV. Deze gravire hangt in het stadhuis van Zoutleeuw...

(WR03) Galowaywandeling...

Deze wandeling brengt jullie naar de stoerste maar zachtste medewerkers van Het Vinne, de Gallowayrunderen. Een Galloway is een hoornloos, meestal zwart behaard, runderras dat oorspronkelijk uit Schotland kont. Ze zijn geschikt om in natuurgebieden te worden ingezet voor de begrazing. Begrazing hoort bij de natuur net zals storm of overstroming. Door begrazing wordt de begroeiing op een natuurlijke manier onderhouden en kan er een grotere diversiteit aan plantensoorten ontstaan. Het Galloway-ras is een ras dat veel overeenkomsten vertoont met het oorspronkelijke oerrund. Dit wil zeggen dat ze goed zijn aangepast aan het leven in moerassig natuurgebied. Ze behoeven weinig zorg, moeten niet gemolken worden en kunnen perfect hun eigen kostje bijeenzoeken. Bovendien hebben Galloways ook een vriendelijk karakter en zijn ze niet agressief...

Let op... Het stukje (omheind) wandelpad waar de Galoway-runderen lopen, kan zeer drassig zijn !

(WR04) Vinnewandeling...

Door een samenspel van klimaat en bodemgesteldheid werd op het einde van de laatste ijstijd een komvormige laagte uitgeschuurd in Het Vinne. Zo ontstond een natuurlijk meer. Het meer werd via twee beken (de Sint-Odulphusbeek en de Vinnebeek) voorzien van extra water. Nadat het gebied meer dan 100 jaar drooggelegd was, werd in 2004 het grootste natuurlijke binnenmeer van Vlaanderen terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Er ontstond opnieuw een open waterplas met brede oevers waar rietkragen en broekbossen tot ontwikkeling komen. De licht hellende oevers van het meer zijn ideaal voor een rijke variatie van oeverplanten met veel schuilgelegenheid voor waterfauna. Het Vinne ligt ook op een belangrijke vogeltrekroute en is dus zeer interessant voor langskomende trekvogels...

(WR05) Koesterburenwandeling...

Tijdens deze wandeling - welke helemaal rondom het provinciedomein 'Het Vinne' loopt - ontdek je de verschillende biotopen van 'Het Vinne' en welke dieren en planten hier het liefst vertoeven. Herken je de afgebeelde dieren op de boomstammen, dan maak je elke maand kans op een leuke prijs ! Een plannetje of wedstrijdformulier vind je in de inkomhal van het bistro of het bezoekerscentrum...
--------
Afstand(en) = 1,8/2,8/2,8/5/5,5 Km
Hoogteverschil = Licht heuvelachtig
Schoeisel = wandelschoenen (droog) - laarzen (vochtig)
-------------------------------
Startplaats =

Zoutleeuw (VL - Bra)
Ossenwegstraat (Het Vinne)
Website = http://www.natuurpunt.be/natuurgebied-het-vinne_301.aspx

Bewegwijzerd met (wandelpaaltjes)

---------------------------------